Piotruś Pan
 


Piotruś Pan
ul. Korzkiew 54
32-088 Przybysławice
woj. małopolskie

012 352 15 07
502 612 090

biuro@placezabawkrakow.pl

 projekt graficzny: © viva l'arte

Wielu zarządców i właścicieli nie pilnuje obowiązku corocznych kontroli placów zabaw wynikających z normy PN-EN 11 76. Przypominają sobie o tym dopiero wtedy, kiedy dojdzie do wypadku i dokumentację bada prokurator. Wtedy zaczynają się problemy i szukanie winnych. W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji i stwierdzenia zaniedbań na placu zabaw, sprawa trafia do sądu. Zarządcy lub właścicielowi grozi w takim przypadku odpowiedzialność karna.


Nasza firma, prócz produkcji i montażu nowych certyfikowanych urządzeń zabawowych, specjalizuje się w remontach i konserwacji istniejących placów zabaw. Posiadamy certyfikat uprawniający naszą firmę do napraw i konserwacji urządzeń. Mamy także uprawnienia (patrz certyfikat poniżej) do kontroli i w razie nie stwierdzimy nieprawidłowości wydajemy protokół dopuszczający plac zabaw do użytkowania przez rok. W ten sposób właściciel lub zarządca przerzuca odpowiedzialność za stan placu zabaw na naszą firmę.

Elementy drewniane impregnujemy dwukrotnie – za pierwszym razem są malowane innym odcieniem preparatu, za drugim ciemniejszym. Dzięki temu nasi klienci mają pewność, że drewno zostało rzeczywiście zabezpieczone jak należy. Każdy etap remontu jest fotografowany przez naszych pracowników. Odkopujemy także elementy drewniane tkwiące w ziemi i zapuszczamy je preparatem grzybobójczym.


Sprawdzamy czy regulamin placu jest kompletny i czytelny, kontrolujemy stan nawierzchni, odsłonięte fundamenty, ostre krawędzie. Oceniamy zużycie części ruchomych, stan łańcuchów i wszystkich połączeń śrubowych. Kontrolujemy także czy urządzenia są stabilne i kompletne.


W razie konieczności uzupełniamy do prawidłowego poziomu nawierzchnię z luźnych materiałów, a nawierzchnię syntetyczną naprawiamy. Przeprowadzamy konserwacje części smarowanych (łożyska), połączeń śrubowych (dokręcenie), w razie potrzeby wymieniamy śruby na nowe. Wykonujemy także renowację malarską drewnianych i metalowych elementów urządzeń. Wszystkie preparaty, które stosuje firma Piotruś Pan są bezpieczne dla dzieci i posiadają stosowne atesty.Na koniec przygotowujemy dokumentację w formie drukowanej pokazującą wszystkie etapy remontu. Wydajemy także dokument dopuszczający plac zabaw do użytkowania na rok od przeglądu. Takie przeglądy wynikają z normy PN EN 11 76.


Zapraszamy do skorzystania z usług naszych wykwalifikowanych ekip.